Søknadsarbeid

Proby AS utfører søknadsarbeid fra nabovarsling til ferdigattest.

 
Vi behandler også dispensasjonssøknader der det er nødvendig.
Det kan i enkelte saker være aktuelt med forhåndskonferanse i kommunen, i slike tilfeller rekvirerer vi tid og gjennomfører vi dette.
Tiltakshaver bestemmer selv om han/hun ønsker å delta.
Ta kontakt for en uforpliktende gjennomgang av ditt prosjekt

Vi bistår også i søknad om fradeling og seksjonering.
I tillegg til å være ansvarlig søker på egne utarbeidede prosjekt kan vi også søke på prosjekt utført av andre firma.

Byggesøknader

  • Rammesøknad (12 uker kommunal behandlingstid)
  • Igangsettingssøknad (3 uker kommunal behandlingstid)
  • Ett-trinns søknad (3 uker kommunal behandlingstid)
  • Dispensasjonssøknad (ca. 12 – 16 uker. kommunal behandlingstid)
  • Ferdigattest og midlertidig brukstillatelse (3 uker kommunal behandlingstid)

Hva vi gjør

Solid kompetanse innen byggteknisk prosjektering. Vi oversetter arkitektens tegninger til praktisk gjennomførbare løsninger

Dimensjonering

Det høres ut som en selvfølge, men vi sier det like vel: Det er smart å sørge for riktige dimensjoneringsberegninger tidlig i byggefasen.

Pre-Cut underlag

Produksjonsunderlaget inkluderer et oppriss av hver vegg med nøyaktig plassering av hver enkelt del. 

Arbeidstegninger

Våre arbeidstegninger kan brukes av graveentreprenør, tømmermann, rørlegger og elektriker.

Søknadsarbeid

Søkeprosessen fra nabovarsling til ferdigattest i begge søknadsformer, ett-trinnssøknad  og rammesøknad.

Prosjekter

Solid kompetanse innen byggteknisk prosjektering. Vi oversetter arkitektens tegninger til praktisk gjennomførbare løsninger