Byggteknisk Prosjektering

Vi tegner

etter ditt ønske

Proby er et selskap med solid kompetanse innen byggteknisk prosjektering. Sagt med andre ord oversetter vi arkitektens tegninger til praktisk gjennomførbare løsninger. Ved hjelp av komplekse dataverktøy leverer vi arbeidstegninger, kapplister, monterningsanvisninger, beskrivelser og tekniske spesifikasjoner helt til det minste detaljnivå.

Og hvis du vil, lager vi arkitekttegningene også. Ta kontakt, så forteller vi deg hvordan!

Hva vi gjør

Solid kompetanse innen byggteknisk prosjektering. Vi oversetter arkitektens tegninger til praktisk gjennomførbare løsninger

Dimensjonering

Det er smart å sørge for riktige dimensjonerings-beregninger tidlig i byggefasen.

Pre-Cut underlag

Produksjonsunderlaget inkluderer et oppriss av hver vegg med nøyaktig plassering av hver enkelt del. 

Arbeidstegninger

Våre arbeidstegninger kan brukes av graveentreprenør, tømmermann, rørlegger og elektriker.

Søknadsarbeid

Søkeprosessen fra nabovarsling til ferdigattest i begge søknadsformer, ett-trinnssøknad  og rammesøknad.

Energiberegning

Ved å benytte en energirådgiver kan du søke om finansiell støtte til å utføre energibesparende tiltak i din bolig.

Sentral godkjenning

Proby AS har sentral godkjenning i tiltaksklasse 1 med følgende ansvarsområder:
  • Søker (for alle typer tiltak)
  • Prosjektering av Arkitektur
  • Prosjektering av Konstruksjonssikkerhet
  • Prosjektering av Bygningsfysikk
  • Utførelse av Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner