Pre-Cut-underlag

Proby leverer tegninger og en spesifisert kappeliste. Med dette PreCut-underlaget for hånden kan du:

a) Bestille alle lengdene kappet og merket med datastyrt sag, av
produsenten.

b) Bruke listen til å kappe alle lengdene selv.

Produksjonsunderlaget inkluderer et oppriss av hver vegg med nøyaktig plassering av hver enkelt del. Datamodellen viser hvert sperr og nøyaktig hvordan det skal kappes for å passe perfekt. Materialet vårt inkluderer 3D bilder av bindingsverket, noe som gjør at håndverkerne lettere kan forstå hvordan konstruksjonen skal se ut når den er montert riktig.

Som Probykunde får du en 3D modell av bygget (datafil) som du kan studere, snu og vende på som du vil på PC’en din. Ved hjelp av denne kan du sjekke at alt stemmer. Modellen er så detaljert at dersom du klikker på en planke, vil du få opp detaljerte spesifikasjoner og annen info om akkurat denne planken.

NB! Plassering av spesialbeslag er alltid beskrevet i detalj i våre Pre-Cut leveranser. De er ment som – og kan brukes som – monteringsanvisning.

Hva vi gjør

Solid kompetanse innen byggteknisk prosjektering. Vi oversetter arkitektens tegninger til praktisk gjennomførbare løsninger

Dimensjonering

Det er smart å sørge for riktige dimensjonerings-beregninger tidlig i byggefasen.

Pre-Cut underlag

Produksjonsunderlaget inkluderer et oppriss av hver vegg med nøyaktig plassering av hver enkelt del. 

Arbeidstegninger

Våre arbeidstegninger kan brukes av graveentreprenør, tømmermann, rørlegger og elektriker.

Søknadsarbeid

Søkeprosessen fra nabovarsling til ferdigattest i begge søknadsformer, ett-trinnssøknad  og rammesøknad.

Energiberegning

Ved å benytte en energirådgiver kan du søke om finansiell støtte til å utføre energibesparende tiltak i din bolig.

Prosjekter

Solid kompetanse innen byggteknisk prosjektering. Vi oversetter arkitektens tegninger til praktisk gjennomførbare løsninger