Arbeidstegninger

Våre arbeidstegninger kan brukes av graveentreprenør, tømmermann, rørlegger og elektriker.

Plantegninger, fundamenttegninger og snittegninger blir utarbeidet i målestokk 1:50.

Som en del av arbeidet utarbeider vi fundamenteringsplan og fører på alle punktlaster og stripelaster for bærende vegger. Vi fører også på størrelse på bærende dragere og bærende ”losholt” (bjelker over vindu). Våre arbeidstegninger angir tykkelsen på alle vegger og vi målsetter alle vinduer, dører, innvendige vegger, hovedmål og delmål.

Fordi vi er opptatt av nøyaktighet, utarbeider vi alltid dør- og vindusskjema. Dette får vi gode tilbakemeldinger på fra produsentene av vinduer, som dermed vet hva som skal lages og nøyaktig hvor det skal plasseres. Hvert vindu får et nummer som korresponderer med anvisningen på plantegningen.

Detaljer

I alle tilfeller hvor man har valgt løsninger ut over standard NBI-detaljer, vil det alltid være rom for misforståelser som kan elimineres ved hjelp av detaljtegninger.
I de tilfeller hvor standard detaljer ikke strekker til, er vi gjerne behjelpelige med utarbeidelse av disse.

Energi beregning

Proby AS har sentral godkjenning i tiltaksklasse 1 med følgende ansvarsområder:
  • Søker (for alle typer tiltak)
  • Prosjektering av Arkitektur
  • Prosjektering av Konstruksjonssikkerhet
  • Prosjektering av Bygningsfysikk
  • Utførelse av Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Hva vi gjør

Solid kompetanse innen byggteknisk prosjektering. Vi oversetter arkitektens tegninger til praktisk gjennomførbare løsninger

Dimensjonering

Det høres ut som en selvfølge, men vi sier det like vel: Det er smart å sørge for riktige dimensjoneringsberegninger tidlig i byggefasen.

Pre-Cut underlag

Produksjonsunderlaget inkluderer et oppriss av hver vegg med nøyaktig plassering av hver enkelt del. 

Arbeidstegninger

Våre arbeidstegninger kan brukes av graveentreprenør, tømmermann, rørlegger og elektriker.

Søknadsarbeid

Søkeprosessen fra nabovarsling til ferdigattest i begge søknadsformer, ett-trinnssøknad  og rammesøknad.

Prosjekter

Solid kompetanse innen byggteknisk prosjektering. Vi oversetter arkitektens tegninger til praktisk gjennomførbare løsninger