Arkitekttegninger

Definisjonen på en arkitekt er en visjonær person som formgir våre fysiske omgivelser.

Hvis oppgaven er å formgi et bygg, viser arkitekttegningene hvordan bygget skal se ut, hvordan det skal ligge i terrenget og hvilke funksjonaliteter det skal inneha. Det er disse tegningene som må godkjennes av myndighetene før du kan begynne byggeprosessen.

Du kan gjerne komme til oss med ferdige arkitekttegninger, men dersom du betror oss det fulle oppdraget, lover vi at de arkitekttegningene Proby utarbeider tar hensyn til alle tenkelige muligheter og begrensninger. Elementer som velfungerende planløsning, oppfyllelse av gjeldende energikrav, etc. ligger alltid som et solid fundament hos oss.

Vi tegner etter din ønskeliste, sørger for god plassering på tomten, tilrettelegger for optimal utnyttelse av utearealet, ivaretar stedlig byggeskikk og står for riktige og gode materialvalg.

3D visualisering

Enten vi kombinerer fotografier og fotorealistiske tegninger, eller tegner alt på data, er dette en enkel og effektiv måte å visualisere hvordan et ferdig prosjekt vil se ut.

En slik fotomontasje vil gi deg et realistisk inntrykk av hvordan det ferdige bygget vil se ut. Hvordan det vil ligge i terrenget, og hvordan dimensjonene blir i forhold til omkringliggende bebyggelse.

Erfaringsmessig er det lettere å overbevise tvilende naboer når du viser en slik fotomontasje, som også viser seg å være et godt hjelpemiddel for å få byggesaker gjennom kommunen.

Blir det akkurat slik du hadde tenkt? Bestill en 3D visualisering så får du se!

Hva vi gjør

Solid kompetanse innen byggteknisk prosjektering. Vi oversetter arkitektens tegninger til praktisk gjennomførbare løsninger

Dimensjonering

Det høres ut som en selvfølge, men vi sier det like vel: Det er smart å sørge for riktige dimensjoneringsberegninger tidlig i byggefasen.

Pre-Cut underlag

Produksjonsunderlaget inkluderer et oppriss av hver vegg med nøyaktig plassering av hver enkelt del. 

Arbeidstegninger

Våre arbeidstegninger kan brukes av graveentreprenør, tømmermann, rørlegger og elektriker.

Søknadsarbeid

Søkeprosessen fra nabovarsling til ferdigattest i begge søknadsformer, ett-trinnssøknad  og rammesøknad.

Prosjekter

Solid kompetanse innen byggteknisk prosjektering. Vi oversetter arkitektens tegninger til praktisk gjennomførbare løsninger