Dimensjonering

Det høres ut som en selvfølge, men vi sier det like vel: Det er smart å sørge for riktige dimensjoneringsberegninger tidlig i byggefasen.

Spesielt med tanke på bærende konstruksjoner som bærevegger, bjelkelag, sperrer, dragere og søyler. Når denne jobben er gjort godt, slipper du å plutselig få beskjed om at det fine taket ditt gjør det nødvendig med en uheldig plassert bæresøyle midt i stuen. Skal du ha innstøpte varmekabler, vannseng, våpenskap eller safe i et rom, er det avgjørende at gulvet er dimensjonert opp for dette.

En ting er å dimensjonere så det holder. En annen ting er å demme opp for uheldige konsekvenser som at glassene i vitrineskapet klirrer av vibrasjonene som skapes hver gang du går over gulvet. Normen for dimensjonering av materialer og deres forbindelser skal være i henhold til gjeldene Eurokoder. I tillegg er det viktig å dimensjonere i henhold til hvor i landet du skal bygge.

Proby har spesialkompetanse på dette området. Det er rett og slett en av våre styrker.

Hva vi gjør

Solid kompetanse innen byggteknisk prosjektering. Vi oversetter arkitektens tegninger til praktisk gjennomførbare løsninger

Dimensjonering

Det høres ut som en selvfølge, men vi sier det like vel: Det er smart å sørge for riktige dimensjoneringsberegninger tidlig i byggefasen.

Pre-Cut underlag

Produksjonsunderlaget inkluderer et oppriss av hver vegg med nøyaktig plassering av hver enkelt del. 

Arbeidstegninger

Våre arbeidstegninger kan brukes av graveentreprenør, tømmermann, rørlegger og elektriker.

Søknadsarbeid

Søkeprosessen fra nabovarsling til ferdigattest i begge søknadsformer, ett-trinnssøknad  og rammesøknad.

Prosjekter

Solid kompetanse innen byggteknisk prosjektering. Vi oversetter arkitektens tegninger til praktisk gjennomførbare løsninger